نازل اکسترودر 0.3 میلی متر

NOZ1

محصول جدید

Extroder Nozeoozel

جزئیات بیشتر

150,000 ریال بدون مالیات

150,000 ریال به ازای 1

اطلاعات بیشتر

نازل 0.3 میلی متر اکسترودر برای فیلامینت  با قطر 1.75 میلی متر